If you can't view this e-mail, please click here
 
       
 
 
 
Here’s what our satisfied exhibitors
 
    LAOBUILD TO HOST ALACE ANNUAL CONVENTION 2019
     
    LAOBUILD 2019 – Laos’ Biggest International Building, Construction and M&E Industry Show is set to host the ALACE Annual Convention 2019 at the National Convention Centre, Vientiane on 20-22 June 2019. This comes following the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between Phonexay Southipong, the President of ALACE and Andrew Siow, the Director of AMB Tarsus Events Group, the organiser of LAOBUILD 2019.

LAOBUILD 2019 will also feature Technical Seminars whereby ALACE members and industry professionals will be able to get updated on the latest advances and innovations in building materials and equipment. The Seminars will be co-organised by ALACE and AMB Tarsus Events Group. Showcasing products and services from more than 200 companies and brands, the Expo will feature Pavilions from Taiwan, China, Malaysia, Singapore, India, Italy, Korea, as well as an ALACE Pavilion.

Held concurrently with LAOENERGY’19, LAOWATER’9 and LIVAR’19, the three-day event will be the largest gathering of professionals from the building and construction industry. The Expo serves an ideal platform for companies with businesses in the building and construction industry to meet with decision makers, generate sales and establish new partnerships.

The business-to-business tradeshow is organised by AMB Tarsus Events Group, the leading international tradeshow organiser in Southeast Asia. The Group has organised and hosted many other building, construction and M&E industry shows such as CAMBUILD in Cambodia, LANKABUILD in Sri Lanka and MYANBUILD in Myanmar.

In exhibiting at LAOBUILD 2019, you are providing your business an unparallel opportunity to succeed in Laos’ booming building and construction industry.  Don’t miss this opportunity! Contact Ms. Chanda at kim@ambatrsus.com  or Ms. Husna at husna@ambtarsus.com to book your preferred booth location.
     
   
     
    LAOBUILD ຈະເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສະຫລຸບປະຈໍາປີ 2019 ຂອງ ສສວ.
     
    LAOBUILD 2019 -ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ອຸດສາຫະກຳອາຄານ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ວິສະວະກຳກົນຈັກ ລະດັບ ສາກົນ ທີໃຫຍ່ທີສຸດໃນ ສປປລາວ ຈະດຳເນີນການຈັດກອງປະຊູມປະຈຳປີ 2019 ຂອງ ສສວ ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 20-22 ມິຖຸນາ 2019. ເຊີ່ງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກເອກະສານຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ທ່ານ ພອນໄຊ ສຸດທິພົງ, ປະທານ ສະມາຄົມ ສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງລາວ  ແລະ ທ່ານ ແອນດິວ ຊອຍ , ຜູ້ອໍານວຍການກຸ່ມບໍລິສັດ AMB Tarsus, ຜູ້ຈັດງານ LAOBUILD 2019.

LAOBUILD 2019 ຍັງຈະມີການສຳມະນາທາງດ້ານເຕັກນິກ ທີ່ສະມາຊິກ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆຂອງ ສສວ ຈະສາມາດຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ໆ ແລະ ນະວັດຕະກຳທາງດ້ານ ວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ. ການສຳມະນາດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະຈັດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ສສວ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ AMB Tarsus Events. ການສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຫລາຍກວ່າ 200 ບໍລິສັດ ແລະ ຍີ່ຫໍ້, ງານສະແດງນີ້ຈະປະກອບມີໂຊນຈາກ ປະເທດໄຕ້ຫວັນ, ຈີນ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ອິນເດຍ, ອິຕາລີ, ເກົາຫລີ ແລະ ໂຊນຂອງ ສສວ.

ພາຍໃນງານຈະລວມທັງງານ LAOENERGY'19, LAOWATER'9 ແລະ LIVAR'19, ງານສາມມື້ຈະເປັນການລວບລວມຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳອາຄານ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ງານວາງສະແດງນີ້ຈະເປັນເວທີ ສຳລັບ ບໍລິສັດ ກັບທູລະກິດທາງດ້ານອຸດສາຫະກໍາອາຄານ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ເພື່ອພົບປະ ແລະ ຕອບສະຫນອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕັດສິນໃຈ, ເພີ່ມການຂາຍ ແລະ ສ້າງຫຸ້ນສ່ວນໃຫມ່ໆ.

ການສະແດງການຄ້າທຸລະກິດ ຫາ ທຸລະກິດແມ່ນຈັດໂດຍກູ່ມບໍລິສັດ AMB Tarsus Events, ອົງການຈັດຕັ້ງການຄ້າສາກົນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ກຸ່ມບໍລິສັດໄດ້ຈັດຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນງານວາງສະແດງອຸດສາຫະກໍາອາຄານ, ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ວິສະວະກຳກົນຈັກ ຫລາກຫລາຍປະເທດເຊັ່ນ CAMBUILD ຢູ່ກໍາປູເຈຍ, LANKABUILD ໃນສີລັງກາ ແລະ MYANBUILD ໃນມຽນມາ.

ໃນການວາງສະແດງຢູ່ LAOBUILD 2019, ທ່ານກໍາລັງໃຫ້ທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ຫາໄດ້ຍາກ ເພື່ອບັນລຸຄວາມສໍາເລັດໃນອຸດສາຫະກໍາອາຄານ ແລະ ສິ່ງກໍ່ສ້າງໃນ ສປປລາວ. ທ່ານບໍ່ຄວນພາດໂອກາດນີ້! ຕິດຕໍ່ທີ ນາງ ຈັນດາ ທີ່ kim@ambatrsus.com ຫຼື ນາງ ຮູສນາ ທີ່ຢູ່ husna@ambtarsus.com ເພື່ອຈອງບູດທີເໝາະສຳລັບທ່ານ.