If you can't view this e-mail, please click here
 
       

   

LAOBUILD'18 ການສຳມະນາເຕັກໂນໂລຊີ

ເຖິງວິຊາການອຸດສາຫະກຳ

ໃນນາມຂອງ AMB Tarsus GROUP, ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະເຊື້ອເຊີນທ່ານແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມງານ LAOBUILD'18 ການສຳມະນາເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2018 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ, ຫໍຈຳປາ, ຫໍປະຊຸມປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ. ການສໍາມະນານີ້ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມໃດໆແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນງານວາງສະແດງ LaoBuild 2018. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນແຜນການສຳມະນາ ແລະ ແບບຟອມການລົງທະບຽນ.

ກະລຸນາຕື່ມແບບຟອມລົງທະບຽນ ແລະ ສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາໄວຍິ່ງເປັນການດີເພາະວ່າບ່ອນນັ່ງໄດ້ຖືກຈັດສັນໃຫ້ຄົນທີມາກ່ອນ. ຕິດຕໍ່ Fatia ທີ່ fatia@ambtarsus.com ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ

ຄະນະກໍາມະການສໍາມະນາ,
AMB Tarsus Events Group


LAOBUILD’18 TECHNOLOGY SEMINAR

Dear Industry Professional,       

On behalf of AMB Tarsus Events Group, it is my pleasure to invite you and your colleagues to attend the LAOBUILD’18 TECHNOLOGY SEMINAR which will be held on 7th June 2018 at Conference Room, Champa Hall, National Convention Center, Vientiane, and Laos. This FREE OF CHARGE Seminar is co-located with LaoBuild Exhibition 2018. Below are the Seminar Programme and Registration Form.

Please complete the Registration Form and send to us as earliest as possible. Seats are allocated on a first come first served basis. Contact Ms. Fatia at fatia@ambtarsus.com  if you require further information.

Seminar Committee,
AMB Tarsus Events Group

   
     
   
REPLY FORM
Please complete the reply coupon below. Please complete all the require field ( * )
I would like to attend LAOBUILD'18 TECHNOLOGY SEMINAR.
Name * : Job title  * :
           
Company * : E-mail  * :
           

Mailing
addresss *

: Phone no  * :